• 17
  jan

  Wat verandert voor uw vastgoed in 2020?

  1. Minimum aan dakisolatie Wie een huis of appartement verhuurt, moet het dak van die woning voortaan voldoende isoleren. Want vanaf 2020 dreigt uw huurwoning ongeschikt te worden verklaard als er geen minimum aan dakisolatie aanwezig is. Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse dakisolatienorm van kracht. Die bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen over een minimum aan dakisolatie moeten be…

  1. Minimum aan dakisolatie

  Wie een huis of appartement verhuurt, moet het dak van die woning voortaan voldoende isoleren. Want vanaf 2020 dreigt uw huurwoning ongeschikt te worden verklaard als er geen minimum aan dakisolatie aanwezig is.

  Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse dakisolatienorm van kracht. Die bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen over een minimum aan dakisolatie moeten beschikken. Dat betekent dat uw isolatie een R-waarde van minstens 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt) moet hebben. Dat komt overeen met een isolatiedikte van 3 à 4 centimeter. R geeft de warmteweerstand weer. Hoe groter de R, hoe beter het materiaal isoleert.

  1 Wat riskeert u als uw dak onvoldoende geïsoleerd is?

  De minimumnorm voor dakisolatie is van toepassing op álle woningen in Vlaanderen, maar de administratieve en strafrechtelijke handhaving is toegespitst op de huurmarkt.

  Is het dak van uw eigen woning niet goed geïsoleerd, dan riskeert u weinig - behalve dat u zich wellicht blauw betaalt aan energiekosten. Verhuurt u een woning, dan liggen de zaken wel wat anders: verhuurders riskeren zonder een minimum aan dakisolatie strafpunten bij een controle.

  Tot nog toe resulteerde onvoldoende dakisolatie niet in genoeg strafpunten om uw huurwoning meteen ongeschikt te laten verklaren. Maar dat verandert op 1 januari 2020. Voldoet uw dak tegen dan niet aan de minimumnorm, dan worden meteen 15 strafpunten toegekend. Dat is het hoogste aantal én voldoende om uw woning ongeschikt te laten verklaren.

  2 Wanneer kan u gecontroleerd worden?

  Als uw huurder twijfelt aan de kwaliteit van de woning kan hij naar de gemeente stappen om een controle te vragen en een procedure tot ongeschiktverklaring op te starten.

  3 Welke sancties hangen hieraan vast?

  De huurwoning komt dan op een lijst van ongeschikte en onbewoonbare woningen terecht. Die inventaris dient als basis voor een gemeentelijke of Vlaamse heffing. U moet dan zo snel mogelijk de woning in orde maken, anders kan de Vlaamse Wooninspectie strafrechtelijk optreden. Voert u geen werken uit om de woning opnieuw conform te maken, riskeert u een boete en/of gevangenisstraf.

  4 Hoe kan ik weten of mijn dak voldoende geïsoleerd is?

  Als leek is het niet gemakkelijk vast te stellen hoe dik uw dakisolatie is. Facturen of bouwplannen kunnen een indicatie geven, of u kunt een energieprestatiecertificaat (epc) laten opmaken. Zo’n document geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Dat gaat van label A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht).

  Dakisolatie is een van de elementen die in rekening worden gebracht om de energiescore van uw woning te bepalen. Ter info: een geïsoleerde zoldervloer bij een onverwarmde en onbewoonde zolder geldt als een geïsoleerd dak.

  5 Wat als ik in een huurappartement woon?

  In een flatgebouw gelden de strafpunten voor het ontbreken van dakisolatie voor alle appartementen, dus ook voor de woongedeelten die niet net onder het dak liggen. Dat betekent in principe dat als een appartement onder het dak ongeschikt wordt verklaard ook de andere appartementen in het gebouw onbewoonbaar kunnen worden verklaard.

  6 Zijn er uitzonderingen?

  Ja. Als uw woning voldoende energiezuinig is, worden bij onvoldoende dakisolatie geen strafpunten toegekend. Daarbij wordt gekeken naar de energiescore, vermeld in het epc. Voor een appartement moet die score lager liggen dan 400 kWh/m². Voor een gesloten bebouwing is dat 500 kWh/m², voor een halfopen bebouwing 550 kWh/m² en voor een open bebouwing 600 kWh/m².

  De maatregel kwam er mee om spanningen tussen eigenaars van appartementen te counteren. Verhuurt u een huis, dan neemt u de beslissing om het dak beter te isoleren alleen. Dat is anders in een appartementsgebouw, waar u moet overeenkomen met de andere eigenaars om zulke werken uit te voeren. Het dak van een flatgebouw behoort tot de gemeenschappelijke delen, waarvoor alle eigenaars mee betalen, ook zij die niet vlak onder het dak een flat bezitten. Dat kan wrijvingen veroorzaken, want een eigenaar van een flat op de gelijkvloerse verdieping is niet altijd bereid mee te betalen voor dakisolatie. Of: de eigenaar-bewoner wil de investering liever (nog) niet doen, terwijl de eigenaar-verhuurder een sanctie riskeert als niet aan de norm voldaan is.

  2. Dubbele beglazing

  Vanaf 1 januari 2020 treedt in Vlaanderen de dubbelglasnorm in werking. Die bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen - ook huurwoningen - over dubbele beglazing moeten beschikken. De verplichting geldt alleen voor de leefruimte, de keuken, de badkamer en de slaapkamers. In de hal en het toilet is dubbele beglazing niet verplicht.

  Ook hier loopt u vooral als verhuurder een risico als de norm niet wordt nageleefd. U riskeert dan strafpunten, maar onvoldoende om de woning meteen ongeschikt te verklaren. Pas vanaf 1 januari 2023 verandert dat en krijgt u meteen het maximum van 15 strafpunten als meerdere ramen geen dubbele beglazing hebben.

  3. Rookmelder voortaan verplicht in elke Vlaamse woning

  Vanaf 2020 moet elke woning in Vlaanderen uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Tot nog toe was die verplichting er alleen voor woningen die verhuurd werden. Maar vanaf 1 januari geldt ze voor alle Vlaamse woningen. Dat houdt in dat er op elke verdieping minstens één rookmelder moet hangen.

  Wat als u geen rookmelder installeert? ‘Eigenaars-bewoners worden niet gestraft als ze geen rookmelder in huis hebben’, zegt Dorien Van Cauwenberge van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. De verplichting heeft hier vooral een sensibiliserende waarde.

  ‘De handhaving van de woningkwaliteitsbewaking is gericht op de huurmarkt. Wie een woning verhuurt zonder rookmelders krijgt geen conformiteitsattest. Het verhuren van een woning zonder de nodige rookmelders is ook strafbaar.

  4. Banken worden strenger voor woonkredieten

  De Nationale Bank vindt dat banken voorzichtiger moeten zijn bij het toekennen van hypothecaire leningen. Gaat u een woonkrediet aan voor uw gezinswoning, dan zal u vanaf januari maximaal 90 procent van de aankoopwaarde kunnen lenen. Dat betekent dat u een deel van de aankoopprijs (10%) én de kosten (bijvoorbeeld de registratierechten en notariskosten) zelf zal moeten financieren.

  In het verleden kon u tot 125 procent van de aankoopprijs lenen, en dus ook het bedrag van de kosten bijlenen. Dat is inmiddels verleden tijd, maar de Nationale Bank vindt dat banken soms nog te gemakkelijk krediet verschaffen en legt daarom een aantal richtlijnen vast. Die maken dat u toch al wat spaargeld opzij moet hebben staan om een woning te kunnen kopen en hiervoor een lening af te sluiten.

  Jonge gezinnen

  Het is evenwel niet de bedoeling van de Nationale Bank om het voor jonge gezinnen onmogelijk te maken een woning te kopen. De finan­ciële toezichthouder voorziet dan ook in soepelere richtlijnen voor beginnende kopers. Maximaal 35 procent van het leenvolume aan startende kopers mag een hogere quotiteit dan 90 hebben. Hoe hoog dan wel, dat zegt de Nationale Bank niet. Maar bij maximaal 5 procent daarvan mag de lening meer dan 100 procent van de aankoopwaarde bedragen.

  Voor de andere ontleners (zij die geen beginnende kopers zijn) mag maximaal 20 procent een hogere quotiteit hebben, maar daar mag de lening niet meer dan 100 procent van de aankoopwaarde bedragen.Bent u een vastgoedinvesteerder en leent u voor een pand om te verhuren, dan zijn de toezichtsverwachtingen strenger en bedraagt de drempel 80 procent. U zal dan 20 procent van de aankoopprijs zelf moeten financieren, net als de kosten.

  Ook hier hanteert de Nationale Bank een tolerantiemarge en mag 10 procent van het leenvolume een hogere quotiteit hebben, maar die mag niet meer dan 90 bedragen.Bovendien legt de Nationale Bank ook beperkingen op voor ‘risicovolle segmenten’. Het gaat dan om kredietdossiers waarbij mensen meer dan de helft van hun inkomen besteden aan het terugbetalen van leningen.

  ‘Maximaal 5 procent van het totale leenvolume mag bestaan uit leningen die een hoge aflossingslast (meer dan 50% van het inkomen) combineren met een hoge quotiteit (meer dan 90%).’Banken die de verwachtingen niet naleven, zullen moeten uitleggen waarom ze van de regels afwijken.

 • 01
  Jun

  Huis kopen kan nu via e-mail

  Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde vorig jaar dat een deal via e-mail over de prijs van een huis of appartement geen enkele juridische waarde heeft. De rechtbank baseerde zich daarvoor op de wet op de elektronische handel van 2003, die een uitzondering maakt voor onroerende goederen. Nochtans is het onder makelaars een gangbare praktijk om via elektronische weg te onderhandelen over een ver…

  Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde vorig jaar dat een deal via e-mail over de prijs van een huis of appartement geen enkele juridische waarde heeft. De rechtbank baseerde zich daarvoor op de wet op de elektronische handel van 2003, die een uitzondering maakt voor onroerende goederen. Nochtans is het onder makelaars een gangbare praktijk om via elektronische weg te onderhandelen over een verkoop, in afwachting van een compromis.

  Met een aanpassing van het economisch wetboek neemt minister De Croo de onduidelijkheid nu weg. "Wetgeving moet zich aanpassen aan het digitale tijdperk. Het kan niet dat mensen die te goeder trouw handelen en via e-mail een akkoord bereiken, met lege handen achterblijven. Voortaan geldt een akkoord via elektronische weg als juridisch bewijs van een transactie."

  Bron Belga

 • 19
  feb

  Geen klein en groot beschrijf meer: wie huis wil kopen betaalt vast tarief van 7 procent

  Wie in de toekomst een huis koopt, zal daar 7 procent registratierechten op moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering afgelopen nacht beslist. Er komt wel een extra korting van 5.600 euro voor bescheiden woningen. Wie vandaag een huis of appartement koopt, moet naast de aankoopsom ook verkooprechten of registratiebelasting betalen. In Vlaanderen is dat standaard 10 procent op de aankoops…

  Wie in de toekomst een huis koopt, zal daar 7 procent registratierechten op moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering afgelopen nacht beslist. Er komt wel een extra korting van 5.600 euro voor bescheiden woningen.

  Wie vandaag een huis of appartement koopt, moet naast de aankoopsom ook verkooprechten of registratiebelasting betalen. In Vlaanderen is dat standaard 10 procent op de aankoopsom - het zogenaamde groot beschrijf. Voor de aankoop van een 'bescheiden woning' geldt een verminderd tarief van 5 procent of klein beschrijf.

  Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein wilde dat graag veranderd zien en pleitte voor één tarief. Concreet zal nu iedereen 7 procent moeten betalen. Voor de kleinere huizen -die minder dan 200.000 euro kosten- is er wel een compensatie. Er komt een vrijstelling voor de eerste schijf van 80.000 euro, waardoor de registratierechten in dat geval onder het tarief van de 5 procent duiken.

  "Zo veel mogelijk mensen de kans geven"
  "We willen zo veel mogelijk mensen de kans geven om een eigen woning of appartement te kopen", zegt Tommelein. "Wie een bescheiden gezinswoning koopt of een ingrijpende energierenovatie uitvoert in de gezinswoning krijgt bovendien nog een extra duwtje in de rug."

  Met de verlaging van het standaardtarief van 10 naar 7 procent speelt het verouderde systeem met het kadastraal inkomen (KI) geen rol meer. Voor de 7 procent gelden eigenlijk dezelfde voorwaarden als voor het huidige zogenaamde abattement (de vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 15.000 euro van het aankoopbedrag). Het moet om de enige woning gaan en de koper moet binnen de twee jaar intrekken in de woonst.

  Bijkomende korting voor bescheiden woning

  Voor bescheiden woningen is er de bijkomende korting van 5.600 euro. Die geldt voor woningen met aankoopprijs tot 200.000 euro. De korting komt overeen met een vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 80.000 euro. Voor woningen en appartementen in de kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel, geldt de korting tot een aankoopprijs van 220.000 euro.

  Voor elke volgende woning of een ander vastgoed blijft het tarief 10 procent.

   

 • 28
  feb

  Immo Arnauts - de goedkoopste voor alle keuringen bij verkoop en verhuur!

    Vraag vandaag uw keuringen aan bij Immo Arnauts en geniet van onze promotie!   Zonder twijfel bieden wij u het voordeligste tarief aan: - duidelijke vaste prijzen inclusief alle kosten - indien er geen plannen zijn, rekenen wij geen extra kosten aan - geen verschil in prijs tussen gesloten, half-open of open bebouwing   U kan bij ons terecht voor een EPC en elektrische keu…

   

  Vraag vandaag uw keuringen aan bij Immo Arnauts en geniet van onze promotie!

   

  Zonder twijfel bieden wij u het voordeligste tarief aan:

  - duidelijke vaste prijzen inclusief alle kosten

  - indien er geen plannen zijn, rekenen wij geen extra kosten aan

  - geen verschil in prijs tussen gesloten, half-open of open bebouwing

   

  U kan bij ons terecht voor een EPC en elektrische keuring van uw woning, appartement of studio.

  Wij bedienen alle gemeenten in een straal van +/- 30km rond regio Diest, Halen.

  Vraag uw keuring online aan en wij contacteren u voor een afspraak.

 • 23
  nov

  Tips om je woning vlot te verkopen

  1. Breng de woning goed in kaart. Kopers willen zo veel mogelijk informatie over de woning. Hoeveel bedraagt de (woon)oppervlakte? Wanneer werd de woning gebouwd en/of gerenoveerd? Bovendien kijkt een kandidaat koper niet enkel naar de woning maar ook naar de omgeving. Is er openbaar vervoer? Waar bevinden zich de winkels, restaurants en sportfaciliteiten? Neem daarom een makelaar uit de regio …

  1. Breng de woning goed in kaart.

  Kopers willen zo veel mogelijk informatie over de woning. Hoeveel bedraagt de (woon)oppervlakte? Wanneer werd de woning gebouwd en/of gerenoveerd?

  Bovendien kijkt een kandidaat koper niet enkel naar de woning maar ook naar de omgeving. Is er openbaar vervoer? Waar bevinden zich de winkels, restaurants en sportfaciliteiten?

  Neem daarom een makelaar uit de regio die de streek goed kent. Bij Immo Arnauts bedienen wij een regio van 30km rond Diest en Halen.

   

  2. Bepaal een correcte vraagprijs.

  Kopers gaan uiteraard het enorme aanbod aan vastgoed vergelijken. Enkel de goed geprijsde panden worden bezocht, een correcte schatting van uw woning is van belang voor een vlotte verkoop! Bij Immo Arnauts bieden we u bij verkoop van uw vastgoed een gratis waardebepaling aan. Als BIV-makelaar putten we uit de nodige kennis en ervaring om de marktwaarde van uw vastgoed te bepalen.

   

  3. Een professionele fotoshoot.

  De eerste indruk is belangrijk! Uit onderzoek blijkt dat 95% van de kopers hun zoektocht starten online, de kwaliteit van de foto's is dus uitermate belangrijk!

  Bij Immo Arnauts wordt er veel zorg gedragen voor de fotoshoot, uw pand wordt professioneel in beeld gebracht.

   

  4. Vastgoedstyling.

  Met behulp van vastgoedstyling kan u de waarde van uw woning laten stijgen. Algemene tips zijn: ruim alles netjes op, maak het gezellig en doe persoonlijke bezittingen weg.

  Bij Immo Arnauts bekijken we in detail welke styling uw woning in het bijzonder kan gebruiken. Zonder twijfel verkrijgt u de beste prijs voor uw vastgoed!

 • 18
  nov

  Welke attesten heb je nodig voor de verkoop van een woning?

  Bij de verkoop van een woning komt heel wat kijken, dat hoeven we u ongetwijfeld niet te vertellen. Zo is het verplicht om een aantal attesten voor te leggen en aan enkele informatieverplichtingen te voldoen. Dit is vooral om de koper meer zekerheid te geven over de staat van de woning of grond. Wij geven u hier alle attesten die u moet kunnen voorleggen bij de verkoop van een woning of grond nog…

  Bij de verkoop van een woning komt heel wat kijken, dat hoeven we u ongetwijfeld niet te vertellen. Zo is het verplicht om een aantal attesten voor te leggen en aan enkele informatieverplichtingen te voldoen. Dit is vooral om de koper meer zekerheid te geven over de staat van de woning of grond.

  Wij geven u hier alle attesten die u moet kunnen voorleggen bij de verkoop van een woning of grond nog eens even op een rij:

   

  - Bodemattest: wordt aangevraagd bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Dit document geeft aan of de grond bij de verkoop al dan niet verontreinigd is.

   

  - Keuringsattest van de elektrische installatie: toont aan of de elektrische installatie conform is of niet, deze keuring moet aangevraagd worden bij een erkend keuringsorganisme.

   

  - Energieprestatiecertificaat: hiermee toont u aan of de woning al dan niet energiezuinig is.

   

  - Keuringsattest mazouttank: toont aan of de mazouttank conform is of niet, deze keuring moet aangevraagd worden bij een erkend keuringsorganisme.

   

  - Overstromingsgevoeligheid: de informatie over de overstromingsgevoleigheid moet verplicht in de advertentie opgenomen worden.

   

  - Stedenbouwkundig uittreksel: biedt informatie over de vergunningen en verkavelingsvergunningen die op het verkochte goed van toepassing zijn.

   

  - Postinterventiedossier: een technisch dossier, enkel toepasselijk indien er na het jaar 2001 grote structurele werken aan de woning werden gedaan.

 • 07
  nov

  O-peil of beter gezegd overstromingspeil

  Kopers en huurders die hun oog hebben laten vallen op hun droomwoning, zullen zeer binnenkort nog beter geïnformeerd worden: na het E-peil wordt zo vanaf eind volgende week het O-peil geïntroduceerd. Het gaat om een nieuwe wettelijke informatieverplichting die weergeeft of het pand al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt en die geldt voor vastgoedmakelaars, notarissen en eigenaa…

  Kopers en huurders die hun oog hebben laten vallen op hun droomwoning, zullen zeer binnenkort nog beter geïnformeerd worden: na het E-peil wordt zo vanaf eind volgende week het O-peil geïntroduceerd. Het gaat om een nieuwe wettelijke informatieverplichting die weergeeft of het pand al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt en die geldt voor vastgoedmakelaars, notarissen en eigenaars. Maar daar zal het niet bij blijven, want er zijn nog nieuwe informatieverplichtingen op komst. CIB Vlaanderen en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zien het alvast als een positieve tendens, maar vragen de beleidsmakers uitdrukkelijk om de regelgeving praktisch werkbaar te houden.

  Wie een huis of een bouwgrond koopt of huurt, krijgt vanaf 11 oktober te horen of het perceel van z’n dromen gelegen is in overstromingsgevoelig gebied. Die informatieplicht moet de vastgoedconsument nog beter informeren. Zo zal er straks in de publiciteit moeten aangegeven worden of het pand in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied ligt. Of eerder in een afgebakend overstromingsgebied of in een oeverzone. Niet onbelangrijk, want in Vlaanderen staan 5.000 tot 10.000 eigenaars geregeld met natte voeten in hun woonkamer.

  De Vlaamse vastgoedmakelaars hopen alvast dat de term “overstromingsgevoelig” niet nodeloos voor ongerustheid zorgt bij potentiële kopers of huurders. Bij woningen in “mogelijk overstromingsgevoelig gebied” is de kans op wateroverlast namelijk zeer veel kleiner dan bij panden in “effectief overstromingsgebied”. De vastgoedmakelaars, die constructief betrokken werden bij het tot stand komen van deze regelgeving, twijfelen er niet aan dat de overheid deze boodschap duidelijk zal overmaken.

  Aandacht voor praktische uitvoerbaarheid

  Maar het zal alvast niet de laatste informatieverplichting zijn die geïmplementeerd wordt. Zo zal de vastgoedmakelaar op termijn bv. ook in de publiciteit moeten meedelen of een onroerend goed is opgenomen in één van de inventarissen met onroerend erfgoed. En moet er duidelijkheid geschept worden wanneer het om een beschermd pand gaat.

  De Vlaamse vastgoedmakelaardij staat positief tegenover de uitbreiding van deze informatieverplichtingen, gezien de aankoop van vastgoed vaak levensbepalend is. De vastgoedsector wil de consument zo uitgebreid en correct mogelijk informeren, maar heeft daarvoor de volle steun nodig van de beleidsmakers. Zo wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening te blijven houden met de praktische uitvoerbaarheid van deze nieuwe regels, zeker met de beperkte publiciteitsruimte die vaak voorhanden is. 

  Voor wat de vermelding van de overstromingsgevoeligheid in alle soorten publiciteit betreft, konden de Vlaamse vastgoedmakelaardij  en het notariaat de overheid overtuigen om dezelfde regels te volgen als bij de EPC-publicatieverplichtingen. CIB Vlaanderen en het BIV zijn dan ook bijzonder tevreden met het constructieve overleg dat met de diensten van Vlaams minister Joke Schauvliege kon gevoerd worden en hopen dat deze werkwijze wordt doorgetrokken. Bovendien is de sector ook vragende partij voor een uitgebreidere en vlotte ontsluiting van overheidsinformatie. Alleen zo kunnen vastgoedmakelaars hun verplichtingen op de meest professionele wijze uitvoeren.

 • 07
  nov

  Hoe zit dat nu met die huurwaarborg?

  Hoe zit dat nu met die huurwaarborg? 11 - 07 - 2013 Bij zowel verhuurders als huurders zijn er toch nog wat vragen omtrent de huurwaarborg. Bedraagt die nu twee of drie maanden? En klopt het dat men de huurwaarborg opnieuw wil optrekken? Twee of drie maanden? In 2007 werd de huurwaarborg teruggebracht van drie maanden naar twee maanden. In de praktijk blijkt dit voor aanzienlijke problemen te …

  Hoe zit dat nu met die huurwaarborg?

  11 - 07 - 2013

  Bij zowel verhuurders als huurders zijn er toch nog wat vragen omtrent de huurwaarborg. Bedraagt die nu twee of drie maanden? En klopt het dat men de huurwaarborg opnieuw wil optrekken?

  Twee of drie maanden?

  In 2007 werd de huurwaarborg teruggebracht van drie maanden naar twee maanden. In de praktijk blijkt dit voor aanzienlijke problemen te zorgen wanneer private verhuurders in aanraking komen met problematische huurders. Huurschade en/of achterstal (waarbij slechts na 3 maanden een procedure kan opgestart worden), veroorzaken dikwijls een financieel diepe put bij verhuurders. Steeds meer mensen twijfelen hierdoor om hun woning op de huurmarkt te brengen. Dit zorgt op zijn beurt voor een veel kleiner aanbod, waarbij verhuurders ook nog eens strenge selectiecriteria hanteren voor hun toekomstige huurders.

  Tak 26

  Een oplossing kan erin bestaan om de huurwaarborg te vestigen in een kapitalisatiebon, type tak 26. Hierbij kan nog steeds op wettelijke wijze drie maanden huurwaarborg gevestigd worden op naam van de huurder. Er is een vaste intrestvoet van bij de onderschrijving en dit voor de gehele looptijd. Meer info hierover vindt men op www.korfine.be

  Huurwaarborg optrekken?

  Recent heeft CD&V voorgesteld om de huurwaarborg opnieuw op te trekken naar 3 maanden en zo het evenwicht tussen huurder en verhuurder te herstellen. CIB Vlaanderen en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars steunen dit voorstel zodat de vrije huurmarkt nieuw leven wordt ingeblazen. Om dit voorstel beter haalbaar te maken voor de huurders zien de Vlaamse vastgoedmakelaars deze verhoging in een meer omvangrijk stelsel van huursubsidies en een hogere installatiepremie. De regionalisering van de woninghuurwet in 2014 kan hierbij een belangrijk aanknopingspunt zijn.

   

  Bron: Persbericht CIB Vlaanderen / BIV